Sömnen brukar delas in i lättare REM-sömn, [även kallad drömsömn, REM=rapid eye movements, och tyngre NREM-sömn, NREM=non-REM]. NREM-sömnen delas sedan in i fyra stadier, där stadie I är den ytligaste sömnen och stadie IV den djupaste. Nu har forskarna kommit fram till att man drömmer både under REM- och NREM-sömn men att drömmarna eventuellt är mer resonerande och berättande under REM-sömnen och mer statiska under NREM-sömnen. Det är framförallt stadie II-IV, djupsömnen, som gör oss utvilade. Under natten går vi igenom sömncykler om 90-120 minuter vardera. Under sömncykeln sover man allt djupare och går från stadie I till IV, och sedan återgår man till ytligare sömn och REMsömn. Nattens första timmar har längre perioder av djupsömn och är därför de viktigaste.

Det finns människor i världen som lider av sömnlöshet. Detta innebär att det inte sover alls. En man i Kazakstan har inte sovit på tjugo år. Trots sömnlösheten känner de sig ofta rastlösa. De lider inte direkt av sömnlösheten, utan mer av att de har 24 timmar per dygn att fylla. “Sömnlöshet är att tillfälligt eller mer varaktigt inte kunna, eller ha problem med att sova. Ibland innebär det sova oroligt och vakna alltför lätt. Inom psykiatrin kallas sömnlöshet för insomni, och det specifika syndrom som utmärks av sömnlöshet och som inte är en direkt följd av något annat hälsoproblem kallas för primär insomni.”

Sömnlöshet är ett påslag som sker under natten. Normalt ska kroppen varva ner, kroppstemperaturen sjunka och vi upplever en behaglig trötthet och avslappning innan vi somnar. Hos många människor har detta blivit stört. 24 – timmars samhället är en bidragande orsak till detta, där skillnaden mellan dag och natt har raderats ut. Sömnlösheten har ökat de 10 sista åren och anses nu vara ett folkhälsoproblem. Var tredje svensk lider av för lite sömn eller sömnlöshet. Många söker trots flera år av sömnproblem inte hjälp. Sömnbesvär kan bli långvariga. I en svensk studie som följde en grupp personer mellan 45 och 65 år, visade det sig att tre fjärdedelar av dem som rapporterade insomnisymtom 1983, gjorde det även tolv år senare.

Vissa människor har en anlag att bli sömnlösa. Det är ofta reaktionen av att man blir sömnlös som sedan gör att det blir permanent. Andra människor kan periodvis sova dåligt men eftersom de inte problematiserar sömnlösheten gör att de ofta hittar tillbaka till en god sömn. Det som startar en sömnproblematik kan vara en utlösande faktor som stress, omtumlande livshändelser som skilsmässa, dödsfall, barnafödsel m.m. Om de utlösande faktorerna är tillräckligt starka så kan nästan vem som helst sova dåligt. När problemen lagt sig får en del tillbaka sin sömn medan det hos andra kan vara, vad man kallar vidmakt-hållande faktorer, som gör att sömnlöshet biter sig kvar trots att orsaken till sömnlösheten har försvunnit.

 

 

Källa: [Grapewine][Kunskapskanalen][Sömnlöshet][Wikipedia]
 

0
20
fb-share-icon20
Daniela Nasteska

Daniela Nasteska

Välkommen till resebloggen Discovering The Planet. En reseblogg för alla som älskar att resa när och fjärran. Här delar vi med oss av våra resor, upplevelser och intryck. Du är välkommen att följa med på vår resa.

HITTA FLER ARTIKLAR I SAMMA ÄMNE HÄR

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *