Sverige, Skåne, Tykarpsgrottan, julmarknad

Julmarknad i Tykarpsgrottan i Skåne, tolv meter under jord

  Bara några mil utanför Kristianstad, mot Hässleholm, ligger Tykarpsgrottan. Grottan som ligger tolv meter under jord och som både sommartid och vintertid bebos av ett flertal arter fladdermöss. Tolv meter under jorden bröt drängar och pigor kalksten med hammare och …