Att vaccinera sig är ett billigt sätt att skydda sig mot farliga sjukdomar som man riskerar att drabbas av när man är ute och reser. En utlandsresa innebär att att man utsätter sig för risk att smittas av sjukdomar som finns på resemålet. Risken att smittas ökar ju längre tid man vistas i landet och ju mer primitivt man lever där.

En del tycker det är obehagligt att ta sprutor, men det är inget mot vad som väntar om man drabbas av sjukdomar som hepatit, tyfoidfeber, difteri eller gula febern. Rådgör alltid med en vård- eller vaccinationscentral innan du reser iväg. De tar fram lämpligt vaccinationsprogram, utifrån dina tidigare vaccinationer, ditt allmänna hälsotillstånd, vart du ska resa, hur länge du ska vara borta och annat man behöver ta hänsyn till. Kontrollera först ditt grundskydd, det vill säga tidigare vaccinationer. Rådgör med vaccinations-mottagningen om du är allergisk, gravid eller ska vaccinera små barn. Tänk också på att priserna på resevaccin kan skilja sig mycket mellan olika vaccinationscentraler, så det kan löna sig att jämföra innan du bokar tid.

På bland annat Vaccinationsguiden hittar du information om rekommenderade vaccinationer för dina resmål. När du reser utsätter du dig för en ökad risk att smittas av sjukdomar som är ovanliga eller saknas här i Sverige. Med kunskap om hur du undviker hälsorisker och med rätt vaccination kan du känna dig tryggare. Planera dina vaccinationer ca 2 månader före resan. En anledning till att du ska planera i god tid, är att vissa vaccinationer tas i mer än en dos och med några veckors mellanrum.

Inom Europa är vårt svenska grundskydd för det mesta tillräckligt, kompletterat med skydd mot hepatit A [epidemisk gulsot]. Vanligen tar man då ett vaccin som heter Havrix. Det ger ett skydd på ungefär ett år. Om man tar en kompletterande spruta inom 7-8 månader så förlänger man skyddet till cirka 20 år. Det svenska grundskyddet [barnvaccinations-programmet] skyddar mot: difteri, stelkramp, polio, mässling, röda hund, påssjuka, Haemofilus Inluenzae B [Hib]. Många svenskar har också skydd mot Tuberkulos.

Reser du till tropiska resmål, i till exempel Asien eller Afrika, finns det fler sjukdomar som man behöver vaccinera sig mot. Här följer är en enkel och mycket generell översikt för olika världsdelar. OBS! Ta inte detta för givet, kontakta alltid din vaccinationscentral för att få sakkunnig hjälp!

Europa; Grundskydd + skydd mot hepatit A [Havrix]

Asien; Grundskydd + hepatit A och B. Även vaccin mot kolera och turistdiarré kan vara aktuellt, liksom tyfoid och japansk encefalit. Malariaprofylax i vissa områden.

Afrika; Grundskydd + hepatit A och B, tyfoid, Gula febern, vaccin mot kolera och turistdiarré. Malariaprofylax i vissa områden.

Nordamerika; Grundskydd + hepatit A

Sydamerika och Karibien; Grundskydd + hepatit A och B, tyfoid, ev. Gula Febern, kolerna och turistdiarré.

Australien & Oceanien; Grundskydd + hepatit A och ev. B. Vid resor till öar i Oceanien ev. skydd mot tyfoid och turistdiarré.

Turistdiarré är ganska vanligt förekommande på en del resmål och kan förebyggas med ett drickvaccin som heter Dukoral. Det kan vara värt att ta det, för att slippa obehag. Vissa riskgrupper, som små barn och äldre, rekommenderas starkt att ta detta. Dukoral ger dock inte ett 100 procentigt skydd.

Myggor och Malaria

Myggor trivs där det är varmt och fuktigt och de kan bära på sjukdomar. Malaria är den mest kända av dessa sjukdomar och ett stort problem i delar av världen. Malaria orsakas av en parasit och det finns inget vaccin mot sjukdomen, endast profylax, som tyvärr inte ger ett hundraprocentigt skydd. Därför bör du även ha med dig myggmedel och myggnät.

Ska du resa till malariadrabbat område så kontakta vård/vaccinationscentral i god tid. Vissa malariaprofylax behöver du börja ta redan en månad innan avresan, för att ha fullgott skydd när du anländer till resmålet. Vilken malariaprofylax som behövs [det finns olika varianter] beror på vilket område i världen resan går till. Skulle man inte fått med sig malariaskydd innan man åker, ta kontakt med läkare på din destination. Ofta kan man köpa malariatabletter på plats. Tänk bara på att det ofta kan vara rätt mycket dyrare än hemma. 

 

0
fb-share-icon0
20
fb-share-icon20

HITTA FLER ARTIKLAR I SAMMA ÄMNE HÄR

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *