“Med en tydlig vink till klimatdebatten om hur länge människan kommer att kunna leva kvar på Jorden, skildrar man konsekvenserna av hur vi idag förstör vår hemplanet. Samtidigt diskuteras teorin om liv kan uppstå på nytt efter vi lämnat den bakom oss, och om det är värt att vänta ut hela processen för att en dag kunna återvända. Sam och Micah diskuterar människans natur vad gäller kärlek och överlevnad, om vårt behov att hålla ihop under kritiska stunder i livet, och tilliten till varandra. IO präglas av dessa livsfilosofiska frågor och är till största del vad som driver handlingen.”
Biotoppen.se