Något vi inte har brist på här i vår del av världen är vatten. Man är så bortskämd med att man bara vrider  lite på en kran och så har man vatten. De få gånger det inte kommer vatten ur kranen får man smått panik.

Jorden sedd från rymden har en klarblå färg och 70% av jordens yta täckt av vatten. Av allt vatten på vår jord är 97% salt vatten och endast tre procent av vattnet är färskvatten. Av dessa tre procent färskvatten är två och en halv procent fruset till is i Arktis, Antarktis och i glaciärer. Alltså återstår endast en halv procent för oss människor samt djur och natur att använda.

Av den samlade färskvattenförbrukningen i världen går 70% till jordbruk för konstbevattning. 20% går till industrins behov. 10% är vad vi människor konsumerar som dricksvatten, för matlagning, hygien, tvätt och disk. Vi i Europa konsumerar i genomsnitt 200 liter färskvatten per person och dag. 50 liter går åt bara för att spola på toaletten! I USA konsumerar man hela 400 liter per person och dag medan i Afrika och Asien är konsumtionen bara 10 liter per person och dag.

Rent vatten är en rättighet för alla. Ändå saknar närmare en miljard människor tillgång till rent vatten. På landsbygden i fattiga länder tvingas många gå långa sträckor för att hämta vatten ur floder och vattendrag som ofta är förorenade. I storstädernas slumområden tvingas många köpa sitt färskvatten till orimligt höga kostnader, vatten som inte alltid är drickbart. Det är främst kvinnor och barn som bär vatten i timmar på sina huvuden, bördor som ofta väger över 20 kilo. I Afrika tillbringar kvinnor på landsbygden en fjärdedel av sin vakna tid med vattenhämtning.

WaterAid arbetar med konkret bistånd, förser människor med rent vatten, toaletter och kunskap i hygien. Man arbetar också för att få makthavare i både fattiga och rika länder att ta vatten och sanitetsfrågor på allvar. Varje dag dör 5500 barn i sjukdomar orsakade av brist på rent vatten. På plats samarbetar WaterAid med lokala partnerorganisationer med att bidra med kunskap och tekniska lösningar som är billiga och hållbara.

På Wateraid Sverige finns det många sätt man kan hjälpa till på. Ett SMS är kanske den snabbaste och enklaste hjälpen; SMS:a VATTEN 20 till 72900 för att ge 20 kr.

Källa: [Wateraid]
 Foto: © Discovering The Planet 
  

20
fb-share-icon0
20
Pin Share20

HITTA FLER ARTIKLAR I SAMMA ÄMNE HÄR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *